Новини району  | Останні оновлення | Знай наших | Анонс газети "Маяк"
Додай нас у друзі vk.com
 Група "гість"Вітаю Вас Бажаний госте | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
| Реєстрація | Вхід

- Меню -

Головна сторінка

Останні ОНОВЛЕННЯ

Новини нашого району

Корюківська Козача Січ

ОГОЛОШЕННЯ

Гучномовець

Квіти +

Знай наших

Каталог файлів

Каталог матеріалів

Форум

Фотоальбом

Влада

МВС повідомляє

Служба Безпеки України

Слово для віруючих

Такого ви ще не бачили

Смаколики

Корюківщина. Вибір...

Гостьова книга

Ваша думка...Статистика

онлайн усього 1
відвідувачів 1
користувач: 0Посміємося?

Стаття 16. Загальні права об'єднання
 
     Об'єднання має право відповідно до законодавства та статуту:
 
     шляхом скликання загальних зборів:
 
     створювати органи управління та визначати умови їх діяльності
та оплати;
 
     приймати рішення   щодо   надходження   та   витрати   коштів
об'єднання;
 
     визначати порядок   утримання,   експлуатації   та    ремонту
неподільного і загального майна відповідно до статуту;
 
     давати згоду  на  укладення  договорів  на виконання робіт та
надання послуг для об'єднання відповідно до вимог статті 10  цього
Закону;
 
     встановлювати розміри   платежів,  зборів  і  внесків  членів
об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів;
 
     виключати з свого складу членів об'єднання,  які не виконують
своїх обов'язків;
 
     брати на баланс майно об'єднання;
 
     для виконання   статутних   завдань   здійснювати   необхідну
господарську діяльність в порядку, визначеному законом.
 
     Доручати правлінню в межах повноважень, визначених статутом:
 
     визначати підрядника,  укладати  договори  на  управління  та
експлуатацію,  обслуговування  і ремонт майна з будь-якою фізичною
або юридичною особою відповідно до статуту та законодавства;
 
     здійснювати контроль  за  своєчасною   сплатою   внесків   та
платежів;
 
     ініціювати скликання загальних зборів;
 
     захищати права,  представляти  законні  інтереси  власників в
органах державної влади і  органах  місцевого  самоврядування,  на
підприємствах,  в  установах  та  організаціях незалежно від форми
власності;
 
     за рішенням загальних зборів та згодою  власників  приміщень,
які   не   є  членами  об'єднання,  використовувати  приміщення  в
житловому комплексі для потреб органів управління об'єднання.
 
     Загальні збори  членів  об'єднання  мають  право   делегувати
асоціації,  до  якої  вони  входять,  частину  повноважень власних
органів управління.
 
     Об'єднання може стати засновником асоціації.
 
     Стаття 17. Права об'єднання щодо забезпечення виконання
                власниками приміщень своїх обов'язків

 
     Для забезпечення   виконання   власниками   приміщень   своїх
обов'язків об'єднання має право:
 
     робити членам  об'єднання  попередження  про  порушення  ними
статутних або інших законних вимог і вимагати їх дотримання;
 
     вимагати відшкодування  збитків,  заподіяних  неподільному та
загальному майну об'єднання з вини власника або  інших  осіб,  які
користуються його власністю;
 
     вимагати своєчасної   та   у   повному   обсязі  сплати  всіх
встановлених цим Законом та статутом об'єднання платежів, зборів і
внесків від власників приміщень, а також відрахувань до резервного
і ремонтного фондів;
 
     звертатися до суду з позовом про звернення стягнення на майно
власників  приміщень,  які  відмовляються відшкодовувати заподіяні
збитки,  своєчасно та у повному обсязі сплачувати всі  встановлені
цим  Законом  та  статутом об'єднання платежі,  збори і внески,  а
також відрахування до резервного і ремонтного фондів;
 
     виступати засновником  (учасником)  товариств   з   обмеженою
відповідальністю.
 
     Реалізація прав    об'єднання,   визначених   цією   статтею,
здійснюється його правлінням за  дорученням  загальних  зборів  та
відповідно до статуту об'єднання.
 
     Загальні збори   об'єднання   можуть   прийняти  рішення  про
списання  боргів  його  членів  у  разі  виконання   ними   робіт,
необхідних   для   утримання   неподільного  та  загального  майна
об'єднання,  на суму боргу.  Порядок розрахунків  за  ці  операції
визначається Кабінетом Міністрів України.
 
     Стаття 18. Обов'язки об'єднання
 
     Об'єднання відповідно до цього Закону та статуту зобов'язане:
 
     забезпечувати належний санітарний,  протипожежний і технічний
стан  неподільного  та  загального  майна,  що   належить   членам
об'єднання;
 
     звітувати загальним зборам про виконання кошторису об'єднання
за рік;
 
     забезпечувати виконання вимог статуту об'єднання;
 
     виконувати свої договірні зобов'язання;
 
     забезпечувати дотримання інтересів  усіх  членів  об'єднання,
асоціації при встановленні умов і порядку володіння,  користування
і  розпорядження  спільною  власністю,   розподілі   між   членами
об'єднання,   асоціації   витрат   на   експлуатацію   та   ремонт
неподільного та загального майна;
 
     припиняти дії третіх осіб,  що утруднюють  або  перешкоджають
реалізації    прав   володіння,   користування   і   розпорядження
неподільним та загальним майном членами об'єднання;
 
     у випадках, передбачених законодавством, статутом об'єднання,
асоціації,  представляти  інтереси  членів  об'єднання,  асоціації
відповідно до наданих повноважень у відносинах з третіми особами.
 
     Виконання зобов'язань  об'єднанням  належить  до  повноважень
його правління відповідно до статуту об'єднання.
 
     Стаття 19. Спільне майно співвласників багатоквартирного
                будинку

 
     Спільне майно   співвласників    багатоквартирного    будинку
складається з неподільного та загального майна.
 
     Неподільне майно  перебуває  у  спільній  сумісній  власності
співвласників  багатоквартирного  будинку.  Неподільне  майно   не
підлягає відчуженню.
 
     Загальне майно   перебуває  у  спільній  частковій  власності
співвласників багатоквартирного будинку.
 
     Власники приміщень володіють,  користуються і у  встановлених
цим  Законом  та  цивільним  законодавством  межах розпоряджаються
спільним майном.
 
     При відчуженні приміщення в жилому будинку  право  на  частку
неподільного  майна  підлягає  відчуженню  разом з приміщенням без
виділення частки в натурі.
 
     Об'єкти права  спільної  власності  на  майно   можуть   бути
передані  в  користування  фізичній  або юридичній особі або групі
осіб у разі,  якщо це не пов'язано з порушенням прав  і  інтересів
інших   співвласників   неподільного   та  загального  майна,  які
охороняються законом.
 
     Стаття 20. Визначення часток обов'язкових платежів на
                утримання, експлуатацію та ремонт спільного майна
 

     Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання
і  ремонт   неподільного   майна   у   багатоквартирному   будинку
встановлюється   пропорційно  до  загальної  площі  приміщень,  що
перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.
 
     Частка в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання
і   ремонт  загального  майна  та  в  інших  спільних  витратах  у
багатоквартирному будинку встановлюється пропорційно до  загальної
площі  приміщень,  що  перебувають  у  користуванні  фізичних  або
юридичних осіб.
 
     Частка участі   співвласника   квартири,   власника   кімнати
(кімнат)  у  квартирі,  де проживають два і більше власників жилих
приміщень,  співвласника нежилого приміщення на утримання і ремонт
визначається відповідно до його частки як співвласника приміщення.
 
     Спори щодо  визначення  частки  в  обов'язкових  платежах  на
утримання і ремонт  неподільного  та  загального  майна,  в  інших
спільних витратах вирішуються в судовому порядку.
 
     Стаття 21. Кошти об'єднання
 

     Кошти об'єднання  надходять  та  зберігаються  на  рахунках у
банківських  установах   і   використовуються   виключно   за   їх
призначенням.
 
     Використання та розпорядження коштами здійснюється відповідно
до статуту та затвердженого кошторису.
 
     Кошти об'єднання  не   підлягають   розподілу   між   членами
об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.
 
     Кошти об'єднання складаються з:
 
     залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
 
     статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
 
     коштів, одержаних  об'єднанням  у  результаті  здачі в оренду
допоміжних приміщень;
 
     субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та  компенсацій
за громадян,  які користуються правом на їх отримання, щодо оплати
житлово-комунальних  послуг  у  їх  частці  в  загальному   обсязі
обов'язкових  платежів  на  утримання  і  ремонт  неподільного  та
загального  майна  у  разі  укладення  відповідного  договору  між
власником приміщення та об'єднанням;
 
     доходів, що   спрямовуються   на  виконання  статутних  цілей
об'єднання,  отриманих  у   результаті   діяльності   підприємств,
засновниками яких є об'єднання;
 
     добровільних майнових,   у   тому   числі  грошових,  внесків
фізичних і юридичних осіб.
 
     Для накопичення коштів на ремонт неподільного  та  загального
майна  і  термінового  усунення  збитків,  що виникли в результаті
аварій  чи  непередбачених  обставин,  в   обов'язковому   порядку
створюються  ремонтний  та  резервний фонди об'єднання.  Кошти цих
фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських  установах
і використовуються виключно за цільовим призначенням.
 
     Перелік та  розміри обов'язкових платежів на обслуговування і
ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати
встановлюються відповідно до статуту об'єднання.
 
     За рішенням  загальних  зборів об'єднання можуть створюватися
спеціальні  фонди,  витрати  з  яких  здійснюються  на  цілі,   що
передбачені   статутом.   Порядок   створення  спеціальних  фондів
визначається  Кабінетом  Міністрів  України.  Кошти   цих   фондів
акумулюються на банківських рахунках об'єднання.
 
     Стаття 22. Оплата комунальних послуг членами об'єднання
 

     За наявності  технічної  можливості  проведення поквартирного
обліку  споживання  водо-,   тепло-,   газо-,   електропостачання,
гарячого  водопостачання  та інших послуг власники жилих і нежилих
приміщень можуть перераховувати  кошти  безпосередньо  на  рахунки
підприємств,  організацій, які надають ці послуги, за відповідними
тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом.
 
     Власники нежилих  приміщень  сплачують  надані   послуги   за
тарифами, що встановлені для відповідних видів діяльності.
 
     Кошти, що  сплачуються  власниками  приміщень  за  надані  їм
комунальні  послуги,  можуть  згідно   з   укладеними   договорами
надходити  на  рахунок  об'єднання  для  накопичення  і наступного
перерахунку підприємствам,  організаціям,  які надають ці послуги.
Перерахування  коштів  підприємствам,  організаціям,  які  надають
послуги,  здійснюється щомісячно у визначений день  відповідно  до
договору між об'єднанням і цими підприємствами, організаціями.
 
     За відсутності  технічної можливості проведення поквартирного
обліку  споживання  водо-,   тепло-,   газо-,   електропостачання,
гарячого водопостачання та інших послуг управитель зобов'язаний за
рахунок  коштів  балансоутримувача  встановити   загальнобудинкові
прилади обліку.
 
     У разі, якщо правління об'єднання самостійно здійснює функції
управителя, воно за договором з постачальниками комунальних послуг
може бути колективним замовником (абонентом) таких послуг. У цьому
випадку об'єднання несе повну відповідальність за своєчасну сплату
вартості фактично спожитих членами об'єднання комунальних послуг.
 
     Розподіл загальних  рахунків між власниками приміщень в одній
квартирі  чи  нежилому  приміщенні  здійснюється   відповідно   до
законодавства  та  статуту  з урахуванням розміру частки належного
майна та кількості осіб, які проживають у квартирі, включаючи тих,
які  проживають  тимчасово,  а  також  з  урахуванням особливостей
використання нежилих приміщень.
 
     Власники квартир,  приміщень,  що  не   обладнані   приладами
обліку,  зобов'язані  укласти договір про обслуговування та оплату
комунальних  послуг  з  управителем  незалежно  від   членства   в
об'єднанні.
 
     Відмова від  укладення  договору,  від  оплати  рахунків  або
несплата рахунків не допускається.  Такі  дії  є  порушенням  прав
інших  членів  об'єднання  і  підставою  для звернення до суду про
стягнення  заборгованості  із  плати  по  відповідних  рахунках  у
примусовому порядку.
 
     Власники несуть  відповідальність  за своєчасність здійснення
платежів  на  рахунок  управителя   незалежно   від   використання
приміщень особисто чи надання належних їм приміщень в оренду, якщо
інше не передбачено договором.
 
     Стаття 23. Видатки на утримання і ремонт приміщень
 
     Утримання і ремонт приміщень,  які перебувають  у  власності,
здійснюються відповідно до законодавства України.
 
     Власник приміщення  зобов'язаний  відповідно до законодавства
забезпечити використання,  утримання,  реконструкцію, реставрацію,
капітальний  ремонт  приміщень  або  їх  частин без завдання шкоди
майну і порушення прав та інтересів інших власників.
 
     Видатки на утримання і ремонт приміщень або іншого майна,  що
перебуває  у спільній власності,  визначаються статутом об'єднання
та договором про їх використання.
 
     Кошти за  користування  неподільним  та  загальним  майном  і
обслуговування   спільної  власності  сплачуються  на  банківський
рахунок  об'єднання.  Ця  частина  комунальних  послуг   надається
об'єднанню як кінцевому споживачеві.
 
     Власник, який заподіяв збитки майну,  що перебуває у спільній
власності або  власності  інших  членів  об'єднання,  зобов'язаний
відшкодувати  заподіяні  збитки  в  повному  обсязі.  Власник несе
відповідальність за збитки, заподіяні особою, яка проживає спільно
з  ним,  а  також будь-якою іншою особою,  яка проживає у квартирі
згідно з договором оренди або з  відома  власника,  якщо  інше  не
передбачено  договором  оренди або іншим договором між власником і
цією особою.
 
     Відшкодування збитків може  здійснюватися  у  грошовій  чи  в
іншій формі за згодою сторін або за рішенням суду.
 
     Стаття 24. Участь колишнього власника багатоквартирного
                будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного
                та загального майна житлового комплексу

 
     Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний
будинок  до  передачі  на  баланс  об'єднанню,   бере   участь   в
організації  та  фінансуванні  першого  після  передачі  на баланс
капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.
 
     Участь колишнього власника у фінансуванні  поточних  ремонтів
майна,  що перебуває у спільній власності об'єднання, здійснюється
за договором або за рішенням суду.
 
     У разі,  якщо колишніх власників було декілька,  їх участь  у
фінансуванні  визначається  пропорційно  часу утримання будинку на
балансі починаючи з часу будівництва або  останнього  капітального
ремонту.
 
     Власники приміщень,  які  передали  їх  в  оренду фізичним чи
юридичним особам,  беруть пайову участь у витратах на утримання та
ремонт  неподільного  і загального майна у порядку,  встановленому
статутом об'єднання та цим Законом.
 
     Невикористання власниками  приміщень,  що  їм  належать,  або
відмова  від  користування  неподільним  та  загальним майном не є
підставою для звільнення власника від участі в  спільних  витратах
на  обслуговування  і  ремонт  неподільного  та загального майна в
житловому комплексі.
 
     У разі відмови колишнього власника багатоквартирного  будинку
взяти  пайову  участь  в організації та фінансуванні першого після
передачі   об'єднанню   капітального   ремонту   об'єднання   може
звернутися  до  суду  з  позовом  про звернення стягнення на майно
такого колишнього власника.
 
     Стаття 25. Порядок виконання об'єднанням делегованих
                повноважень
 

     Органи місцевого   самоврядування   в   порядку,  визначеному
законом,  можуть  делегувати  об'єднанню,  яке   виконує   функції
управителя,    повноваження   по   здійсненню   розрахунків   щодо
передбачених законом пільг та субсидій окремим категоріям громадян
по оплаті житлово-комунальних послуг, спожитої електроенергії.
 
     Делеговані повноваження  здійснюються  в обсязі,  необхідному
для повного і своєчасного  відшкодування  витрат  власників  жилих
приміщень, наймачів і орендарів жилих приміщень, шляхом:
 
     передачі об'єднанню   встановлених   державних   дотацій   на
фінансування  витрат  на  експлуатацію,  поточний  і   капітальний
ремонти  житлового фонду,  субсидій на житлово-комунальні послуги,
компенсаційних    коштів    за    надані    пільги    по    оплаті
житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян;
 
     надання компенсації  (субсидії) на оплату житла і комунальних
послуг окремим категоріям громадян з числа власників,  наймачів  і
орендарів відповідно до законодавства.
 
     У разі  несвоєчасного  перерахування  на  відповідні  рахунки
коштів  за   встановлені   законодавством   дотації,   компенсації
(субсидії)  на  оплату  житла  і  комунальних послуг підприємства,
організації,  що  надають   житлово-комунальні   послуги,   можуть
звертатися  з  позовом  до  суду  про безспірне стягнення коштів з
платників,  які мають сплачувати  зазначені  дотації,  компенсації
(субсидії).
 
     Стаття 26. Оренда приміщень у житловому комплексі
 

     Власник приміщення   у  багатоквартирному  будинку,  в  якому
створене об'єднання,  може здати  його  в  оренду  для  проживання
фізичній  особі або для здійснення господарської,  підприємницької
та іншої не забороненої законом діяльності фізичній або  юридичній
особі,  якщо  така  діяльність  не  суперечить встановленим нормам
використання  приміщень  у  жилих  будинках  та  не  завдає  шкоди
інтересам власників (користувачів) і навколишньому середовищу.
 
     За необхідності  може бути здійснене переведення приміщення у
нежиле на термін дії  договору  оренди  або  постійно  у  порядку,
встановленому законодавством.
 
     У порядку,  передбаченому  статутом,  правління об'єднання за
дорученням загальних зборів може укласти договір оренди з фізичною
або  юридичною  особою щодо приміщень,  які перебувають у спільній
власності членів об'єднання.  За  домовленістю  сторін  може  бути
укладений  договір  про передачу в оренду квартири (приміщення) та
приміщень або їх частини,  що  перебувають  у  спільній  частковій
власності   членів   об'єднання.   В   цьому   випадку   договором
визначається частка кожної сторони в отриманні доходів  та  сплаті
податків,  інших  обов'язкових  платежів,  передбачених законом чи
статутом.
 
     Предметом договору оренди  жилих  та  нежилих  приміщень  для
ведення  господарської,  підприємницької  або іншої не забороненої
законом діяльності може бути квартира  чи  нежиле  приміщення,  що
розміщені  в  багатоквартирних  будинках,  з дотриманням орендарем
державних  будівельних,  протипожежних,  санітарно-гігієнічних  та
інших норм, встановлених законодавством.
 
     У договорі  оренди  таких  приміщень обов'язково зазначаються
предмет договору, мета використання приміщень, номер і дата видачі
документа,  що  посвідчує державну реєстрацію орендаря як суб'єкта
підприємницької діяльності,  термін,  на який укладається договір,
обов'язки  та  права  орендаря і орендодавця,  відповідальність за
заподіяні збитки.  У договорі можуть  бути  визначені  також  інші
умови.
 
     Орендар має бути ознайомлений із статутом об'єднання, правами
та обов'язками членів об'єднання.
 
     У разі    необхідності    проведення    будівельних     робіт
заінтересована   сторона   отримує  відповідні  дозволи  згідно  з
законодавством.
 
     Не допускається  передача  в  оренду   жилого   чи   нежилого
приміщення  для  ведення  господарської,  підприємницької та іншої
діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права
інших власників (користувачів) приміщень.
 
     Спори щодо   укладення,  виконання  або  припинення  договору
оренди приміщення для зазначеної діяльності вирішуються за  згодою
сторін або у судовому порядку.
 
     Стаття 27. Страхування майна об'єднання
 
     У порядку,  передбаченому статутом, правління об'єднання може
здійснювати страхування спільного майна від будь-яких видів ризику
та прямих збитків.
 
     Члени об'єднання  -  власники  жилих  або  нежилих  приміщень
здійснюють страхування належних їм приміщень самостійно.
 
     За наявності страхового випадку  страхова  сума  виплачується
об'єднанню  або  спеціально призначеному довіреному представникові
для  наступного  використання  в   інтересах   членів   об'єднання
відповідно до статуту об'єднання.
 
     Страхові виплати,   отримані   для  компенсації  збитків  від
нещасного випадку,  в першу чергу використовуються на  відновлення
та ремонт.
 
     Стаття 28. Ліквідація об'єднання
 

     Об'єднання  (асоціація)  вважається припиненим з дня внесення
про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців.
(  Частина перша статті 28 в редакції Закону N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010 )
 
     Об'єднання ліквідується у разі:
 
     фізичного знищення  або  руйнування житлового комплексу,  яке
унеможливлює його відновлення або ремонт;
 
     відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
 
     придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі;
 
     прийняття членами об'єднання  рішення  про  його  ліквідацію;
 
     прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання.
(  Частина  статті  28  в  редакції  Закону  N 2555-VI ( 2555-17 )
від 23.09.2010 )
 
     У  разі  ліквідації  об'єднання  кошти,  що  залишилися після
задоволення вимог кредиторів,  розподіляються між усіма власниками
приміщень пропорційно сукупному розміру їх внесків та обов'язкових
платежів  на  утримання  і ремонт неподільного майна,  відповідної
частки загального  майна,  а  також  на  інші  спільні  витрати  у
багатоквартирному будинку.
(  Статтю  28  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 3053-IV
( 3053-15 ) від 03.11.2005 )
 
     При цьому  здійснюється залік заборгованості кожного власника
перед об'єднанням відповідно до  статуту  цього  об'єднання.  Якщо
власник  приміщення в об'єднанні,  незалежно від членства в ньому,
має борг перед цим об'єднанням,  сума якого  перевищує  суму  його
частки   в   майні,   і  відмовляється  сплатити  цей  борг,  спір
вирішується у судовому порядку.
(  Статтю  28  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 3053-IV
( 3053-15 ) від 03.11.2005 )
 
     Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про
                об'єднання
 

     Особи, винні у:
 
     недотриманні вимог цього Закону;
 
     порушенні прав   власників  (користувачів),  їх  об'єднань  і
асоціацій;
 
     порушенні статуту об'єднання та протидії його виконанню;
 
     створенні, організації діяльності або ліквідації об'єднання з
порушенням законодавства, державних стандартів і норм;
 
     незаконному привласненні   майна,  що  перебуває  у  спільній
власності;
 
     недотриманні умов договорів,  укладених відповідно  до  цього
Закону,
 
     - несуть      цивільну,      кримінальну,     адміністративну
відповідальність відповідно до закону.
 
     Законами України може бути встановлена відповідальність і  за
інші види правопорушень.
 
     Стаття 30. Прикінцеві положення

 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     Пункт 2  статті  30  цього  Закону,  яким  вносяться зміни до
Закону України   "Про    оподаткування    прибутку    підприємств"
( 334/94-ВР ), набирає чинності з 1 січня 2002 року.
 
 
     (  Пункт  2  статті  30  втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 )
 
 
     3. До  проведення  реформи  системи  оплати праці запровадити
державну  дотацію  на  комунальні   послуги,   обслуговування   та
капітальний  ремонт  будинків  об'єднань  відповідно  до  порядку,
передбаченого законодавством для державного житлового фонду.
 
     4. Кабінету Міністрів України протягом трьох  місяців  з  дня
набрання чинності цим Законом:
 
     подати на  розгляд  Верховної  Ради  України  пропозиції щодо
внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність  з  цим
Законом;
 
     забезпечити приведення  міністерствами та іншими центральними
органами  виконавчої  влади   їх   нормативно-правових   актів   у
відповідність з цим Законом.
 
 
 Президент України                                         Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 29 листопада 2001 року
          N 2866-III
(ст. 1 ; ст. 2)
Форма входу
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
- Друзі -


Мой профиль на Freelancehunt.com

Синоптики прогнозують
погода у Корюківці

Телеманія

Наше дзеркало №1
Наше дзеркало №2
Наше дзеркало №3
Наше дзеркало №4

Наше дзеркало №5
Наше дзеркало №6

OФІЦІЙНА Web-СТОРІНКА КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"АЛЬЯНС 3000" ©.