Новини району  | Останні оновлення | Знай наших | Анонс газети "Маяк"
Додай нас у друзі vk.com
 Група "гість"Вітаю Вас Бажаний госте | RSS
Головна | Мій профіль | Вихід
| Реєстрація | Вхід

- Меню -

Головна сторінка

Останні ОНОВЛЕННЯ

Новини нашого району

Корюківська Козача Січ

ОГОЛОШЕННЯ

Гучномовець

Квіти +

Знай наших

Каталог файлів

Каталог матеріалів

Форум

Фотоальбом

Влада

МВС повідомляє

Служба Безпеки України

Слово для віруючих

Такого ви ще не бачили

Смаколики

Корюківщина. Вибір...

Гостьова книга

Ваша думка...Статистика

онлайн усього 1
відвідувачів 1
користувач: 0Посміємося?ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

08 травня 2012 року № 83

Про пропозиції щодо вдосконалення
Закону України "Про вибори народних депутатів України"

Керуючись статтями 11, 12, пунктом 6 статті 17, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про вибори народних депутатів України", викладені у формі проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (додаються).

2. Цю постанову надіслати Голові Верховної Ради України для вирішення питання щодо внесення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" в порядку законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії   А.МАГЕРА

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо вдосконалення Закону України
 "Про вибори народних депутатів України", викладені у формі проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України"

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
"Про вибори народних депутатів України"

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10–11, ст. 73) такі зміни:

1. Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:

"1. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе всю територію України і закордонний виборчий округ (далі – закордонний округ), та у 225 одномандатних округах, що утворюються Центральною виборчою комісією та існують на постійній основі.

Закордонний округ включає в себе всі закордонні виборчі дільниці, утворені відповідно до статті 22 цього Закону".

2. Статтю 21 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:

"9. Як виняток, спеціальні виборчі дільниці можуть утворюватися Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня голосування на території військових частин (формувань), дислокованих на значній відстані від населених пунктів, за поданням відповідної окружної виборчої комісії.

Зазначене подання вноситься окружною виборчою комісією не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування".

3. У частині першій статті 23 слова "відповідних виборчих дільниць" замінити словами "звичайних та спеціальних виборчих дільниць".

4. У статті 24:

у пункті 1 частини другої слова "закордонних виборчих дільницях" замінити словами "в закордонному окрузі";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"3. Повноваження окружної виборчої комісії закордонного округу здійснює Центральна виборча комісія".

5. У частині другій статті 30:

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6) встановлює форми виборчих документів, затверджує зразки печаток та вивісок виборчих комісій, забезпечує виготовлення печаток окружних і дільничних виборчих комісій, штампів "Вибув" та передачу їх окружним виборчим комісіям, визначає порядок зберігання і передачі виборчих документів до відповідних державних архівних установ";

пункт 16 після слів "про вибори депутатів" доповнити словами "забезпечує виготовлення відповідних плакатів і передає їх окружним виборчим комісіям";

доповнити частину після пункту 17  новим пунктом такого змісту:

"18) встановлює підсумки голосування та складає протокол про підсумки голосування в межах закордонного округу".

У зв’язку з цим пункти 18, 19 вважати відповідно пунктами 19, 20.

6. Пункт 11 частини другої статті 31 викласти у такій редакції:

"11) забезпечує передачу дільничним виборчим комісіям інформаційних плакатів, плакатів, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, печаток цих комісій та штампів "Вибув", а також виготовлення виборчої документації".

7. У частині шостій статті 36 слова "відповідно до статті 47 цього Закону на платній основі" замінити словами "з оплатою їх праці в комісії відповідно до статті 47 цього Закону або", а після слова "договору" доповнити словом "укладеного".

8. У частині третій статті 43 слова "слідчих ізоляторах" виключити.

9. У статті 46:

частину третю доповнити реченням такого змісту: "Фінансування виборчих комісій закордонних виборчих дільниць здійснюється Центральною виборчою комісією через Міністерство закордонних справ України";

доповнити статтю після частини третьої новою частиною такого змісту:

"4. Фінансування виготовлення виборчої документації органами ведення Державного реєстру виборців здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням Центральної виборчої комісії".

У зв’язку з цим частини четверту – десяту вважати відповідно частинами п’ятою – одинадцятою.

Абзац перший частини п’ятої викласти у такій редакції:

"Кошти на підготовку і проведення чергових, позачергових виборів депутатів, передбачені Державним бюджетом України, перераховуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Центральній виборчій комісії відповідно до розпису Державного бюджету України, погодженого з Центральною виборчою комісією за бюджетною програмою, за якою здійснюється фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів".

10. Абзаци перший, другий частини шостої статті 49 після слів "фінансовий звіт" доповнити словами  "(на паперових носіях та в електронному вигляді)".

11. У частині дев’ятій статті 50:

після слів "здійснюється Центральною виборчою комісією" доповнити словами "окружною виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду";

доповнити частину реченням такого змісту: "Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду, надає відповідній виборчій комісії інформацію про надходження та використання коштів виборчого фонду".

12. Частину четверту статті 52 доповнити словами "або висунута лише в одному з одномандатних округів у порядку висування партією чи в порядку самовисування".

13. У статті 54:

пункт 6 частини першої доповнити абзацом другим такого змісту:

"Автобіографія подається обсягом не більше двох тисяч друкованих знаків, до яких відносяться графічне зображення тексту (літери, цифри, розділові, математичні чи тому подібні знаки) і кожен пробіл між словами";

у частині другій:

абзац перший після слів "викладену державною мовою" доповнити словами "обсягом  не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків";

доповнити частину абзацом третім такого змісту:

"Кількість друкованих знаків визначається відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої цієї статті".

14. У статті 55:

у пункті 4 частини першої:

після слів "електронному вигляді" доповнити словами "обсягом не більше двох тисяч друкованих знаків";

доповнити пункт реченням такого змісту: "Кількість друкованих знаків визначається відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої статті 54 цього Закону";

у частині третій:

після слова "подається" доповнити словами "на паперових носіях та", а після слів "викладена державною мовою" – словами "обсягом до трьох тисяч дев’ятисот друкованих знаків";

доповнити частину реченням такого змісту:

"Кількість друкованих знаків визначається відповідно до абзацу другого пункту 6 частини першої статті 54 цього Закону".

 

15. Частину першу статті 57 після слів "подається кандидатом у депутати" доповнити словами "на паперових носіях та в електронному вигляді".

16. Частину п’яту статті 58 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо особа, включена до виборчого списку партії за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, одночасно висунута кандидатом у депутати в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотування від партії або у порядку самовисування, Центральна виборча комісія приймає рішення про виключення її з виборчого списку, до якого вона включена, та про відмову в реєстрації або скасування реєстрації такої особи кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі".

17. У статті 59:

частину п’яту доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі якщо особа, висунута кандидатом у депутати в одному із одномандатних округів за її письмовою заявою про згоду балотування від партії або у порядку самовисування, одночасно включена до виборчого списку партії за її письмовою заявою про згоду балотуватися кандидатом у депутати від цієї партії, Центральна виборча комісія приймає рішення про відмову в реєстрації такої особи кандидатом у депутати у відповідному одномандатному окрузі та виключення її з виборчого списку, до якого вона включена, або про скасування реєстрації такого кандидата у загальнодержавному окрузі";

у частині восьмій після слів "(за наявності)" доповнити словом "числа".

18. Частину другу статті 69 викласти у такій редакції:

"2. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів депутатів, забезпечує виготовлення не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів інформаційних плакатів із розрахунку по дві тисячі примірників таких плакатів на кожного кандидата у депутати. Плакати повинні містити біографію кандидата у депутати (обсягом до двох тисяч друкованих знаків), його передвиборну програму (обсягом до трьох тисяч дев’ятисот друкованих знаків), подані ним при реєстрації, та фотокартку. Виготовлені інформаційні плакати в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям".

19. У статті 72:

у частині п’ятій:

після слів "агітації партій" доповнити словами "кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі";

після слів "до Центральної виборчої комісії" доповнити словами "та відповідних окружних виборчих комісій";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Черговість надання партіям – суб’єктам виборчого процесу ефірного часу на загальнонаціональному телеканалі та загальнонаціональному радіоканалі в межах розкладу, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, визначається за результатами жеребкувань, що проводяться Центральною виборчою комісією за участю представників партій у Центральній виборчій комісії.

Черговість надання партіям – суб’єктам виборчого процесу та кандидатам у депутати, зареєстрованим в одномандатних округах, ефірного часу на регіональних телерадіоканалах регіональними телерадіоорганізаціями державної та комунальної форм власності в межах розкладу, зазначеного у частині п’ятій цієї статті, визначається за результатами жеребкувань, що проводяться відповідними окружними виборчими комісіями, визначеними рішенням Центральної виборчої комісії у кожному з регіонів України, за участю відповідно уповноважених осіб партій, кандидатів у депутати або довірених осіб кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатних округах.

Жеребкування щодо надання ефірного часу проводяться не пізніш як за п’ятдесят три дні до дня виборів";

У частині сьомій слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією";

у частині восьмій слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "відповідно Центральною виборчою комісією, окружною виборчою комісією", а після слів "між Центральною виборчою комісією" доповнити словами "окружною виборчою комісією";

частину дванадцяту після слова "радіомовлення" доповнити словами "відповідної окружної виборчої комісії", а після слів "ефірного часу" – словом "відповідно".

20. У статті 73:

абзац другий частини першої після слів "Центральною виборчою комісією" доповнити словами "або окружною виборчою комісією у відповідному регіоні, визначеною згідно з частиною шостою статті 72 цього Закону";

частину другу викласти у такій редакції:

 "2. Редакції газет "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також редакції регіональних друкованих засобів масової інформації державної форми власності, з якими укладено угоди про опублікування передвиборних програм партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, зобов’язані надрукувати передвиборні програми суб’єктів виборчого процесу в окремому спеціальному випуску видання не пізніш як за шістдесят днів до дня виборів. Послідовність розміщення передвиборних програм партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, зареєстрованих в одномандатному окрузі, у відповідному виданні визначається згідно з черговістю їх реєстрації Центральною виборчою комісією";

частини третю та четверту виключити.

У зв’язку з цим частини п’яту – восьму вважати відповідно частинами  третьою – шостою.

21. У частині шостій статті 74 слово "сьомої" замінити словом "п’ятої".

22. У статті 76:

у частині четвертій:

у першому реченні слова "Центральною виборчою комісією" замінити словами "окружною виборчою комісією";

останнє речення викласти у такій редакції: "Окружна виборча комісія протягом трьох днів після дня надходження цього подання реєструє довірених осіб кандидата в депутати і видає їм посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією";

у частинах сьомій, дев’ятій – дванадцятій слова "Центральною виборчою комісією",  "Центральної виборчої комісії", "Центральна виборча комісія" замінити словами "окружна виборча комісія" у відповідних відмінках.

23. У частині четвертій статті 80 друге речення після слів "повна назва відповідної партії" доповнити словом "прізвища".

24. Частину сьому статті 83 викласти у такій редакції:

"7. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз’яснюють порядок голосування та відповідальність за порушення законодавства про вибори депутатів, а також інформаційні плакати, передбачені частинами першою та другою статті 69 цього Закону, які розміщуються в порядку розташування партій, кандидатів у депутати у виборчих бюлетенях для голосування відповідно в загальнодержавному та одномандатному округах".

25. У частині першій статті 87 слова "частині тринадцятій" замінити словами "частинах тринадцятій та п’ятнадцятій".

26. У частині третій статті 92 цифру "8" у всіх випадках замінити цифрою "9".

27. В абзаці першому частини шостої статті 93 слова "відповідної окружної" замінити словом "Центральної".

28. У частині шістнадцятій статті 94 цифри "1 – 7, 11" замінити цифрами
"1 – 8".

29. У частині першій статті 95 та частині першій статті 96 слова "закордонних виборчих дільниць" виключити.

30. Доповнити Закон статтею 961 такого змісту:

"Стаття 961. Встановлення підсумків голосування в межах закордонного округу

1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку відповідно до частини шостої статті 93 цього Закону.

2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі вказаних протоколів та повідомлень про їх зміст, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного округу відомості, передбачені частиною першою статті 95 цього Закону.

3. Відомості про підсумки голосування в межах закордонного округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу.

4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами другою, четвертою – шостою статті 95 цього Закону.

5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Присутній на засіданні член Центральної виборчої комісії зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах закордонного округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

6. Кандидату в депутати, зареєстрованому в загальнодержавному окрузі, представнику партії у Центральній виборчій комісії на його прохання невідкладно видається копія протоколу (у тому числі з поміткою "Уточнений") Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах закордонного округу з розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної партії. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці підписами Голови та секретаря Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.

7. Центральна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування в межах закордонного округу незалежно від кількості закордонних виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним.

8. Визнання голосування недійсним у межах закордонного округу не допускається".

31. У частині першій статті 98 перше речення після слова "Уточнений" доповнити словами "та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у загальнодержавному окрузі в межах закордонного округу".

32. Частину восьму статті 108 після слів "може бути" доповнити словом "подана".

33. У другому  реченні частини десятої статті 113 слова "та окружних виборчих комісій" виключити.

34. У розділі XV "ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ":

у пункті 1:

цифри "10" замінити цифрою "9";

доповнити пункт абзацом другим такого змісту:

"Частина дев’ята статті 21 втрачає чинність з 1 січня 2013 року";

підпункт 2 пункту 4 викласти у такій редакції:

"2) дільничні виборчі комісії утворюються в порядку, передбаченому відповідно статтями 28 та 29 цього Закону, з такими особливостями:

право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій звичайних та спеціальних виборчих дільниць мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні, усі партії – суб’єкти виборчого процесу, кандидати у депутати у відповідному одномандатному окрузі;

право подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць мають депутатські фракції, про сформування та реєстрацію яких у Верховній Раді України шостого скликання було оголошено на пленарному засіданні, партії, які висунули кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі, Міністерство закордонних справ України;

подання від фракції вносить уповноважена, на підставі довіреності, особа від голови фракції; від імені партії – уповноважена, на підставі довіреності, особа від партії; від кандидата у депутати – безпосередньо кандидат у депутати або його довірена особа. Подання від фракції підписується головою фракції. Подання від партії підписується керівником партії (або особою, яка виконує його повноваження) та скріплюється печаткою цієї партії. Подання від кандидата у депутати вноситься за підписом відпов

Форма входу
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
- Друзі -


Мой профиль на Freelancehunt.com

Синоптики прогнозують
погода у Корюківці

Телеманія

Наше дзеркало №1
Наше дзеркало №2
Наше дзеркало №3
Наше дзеркало №4

Наше дзеркало №5
Наше дзеркало №6

OФІЦІЙНА Web-СТОРІНКА КОРЮКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
"АЛЬЯНС 3000" ©.